THÙNG RÁC NHỰA CÔNG NGHIỆP

Thùng rác nhựa HDPE thu gom rác công cộng, loại thông dụng 60 Lít, 120 Lít, 240 Lít, 660 Lít

SẢN PHẨM NHỰA CÔNG NGHIỆP

Gia công à sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật, nhựa dân dụng và công nghiệp.  Các loai nắp bịt ống thép, bịt đầu thép.

HẠT NHỰA

Công ty KBN chuyên nhập khẩu và cung cấp nguyện liệu nhựa cho sản xuất, nhựa nguyên sinh, nhựa tái chế, nhựa PP, ABS, HDPE,…

SẢN PHẨM NHỰA CÔNG NGHIỆP

THÙNG RÁC NHỰA CÔNG CỘNG

Thùng rác nhựa công cộng

Thùng rác nhựa 60 lít

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỰA 240 LÍT

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỰA 660 LÍT

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỰA 120 LÍT

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỤA HDPE 240 LÍT NẮP HỞ

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỰA CAM 120 LÍT

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỰA CAM 240 LÍT

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỰA VÀNG 240 LÍT

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỰA VÀNG 120 LÍT

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỰA XÁM 240L

Thùng rác nhựa công cộng

THÙNG RÁC NHỰA XÁM 120L

NẮP NHỰA

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

NẮP NHỰA BỊT ỐNG GIÀN GIÁO

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

BỌC CÙM GIÀN GIÁO

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

NẮP BỊT ĐẦU THÉP PHI 19 – 25MM

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

NẮP BỊT ĐẦU THÉP CÔNG TRÌNH 12 – 16MM

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

NẮP BỊT ĐẦU THÉP CÔNG TRÌNH 17 – 21MM

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

NẮP BỊT ĐẦU THÉP CÔNG TRÌNH 22 – 32MM

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

NẮP NHỰA BỊT ỐNG TRONG

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

NẮP NHỰA BỊT ỐNG NGOÀI

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

ĐẦU NHỰA LUỒN DÂY CÁP

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

NẮP NHỰA BỊT ĐẦU ỐNG 27MM ĐẾN 705MM

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép công trình

NẮP NHỰA CHỤP CÙM GIÀN GIÁO