THÙNG RÁC NHỰA CÔNG NGHIỆP

Thùng rác nhựa HDPE thu gom rác công cộng, loại thông dụng 60 Lít, 120 Lít, 240 Lít, 660 Lít

SẢN PHẨM NHỰA CÔNG NGHIỆP

Gia công à sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật, nhựa dân dụng và công nghiệp.  Các loai nắp bịt ống thép, bịt đầu thép.

HẠT NHỰA

Công ty KBN chuyên nhập khẩu và cung cấp nguyện liệu nhựa cho sản xuất, nhựa nguyên sinh, nhựa tái chế, nhựa PP, ABS, HDPE,…

SẢN PHẨM NHỰA CÔNG NGHIỆP

THÙNG RÁC NHỰA CÔNG CỘNG

THÙNG RÁC NHỰA

Thùng rác nhựa 60 lít

THÙNG RÁC NHỰA

THÙNG RÁC NHỰA 240 LÍT

THÙNG RÁC NHỰA

THÙNG RÁC NHỰA 660 LÍT

THÙNG RÁC NHỰA

THÙNG RÁC NHỰA 120 LÍT

THÙNG RÁC NHỰA

THÙNG RÁC NHỰA XÁM 240L

THÙNG RÁC NHỰA

THÙNG RÁC NHỰA XÁM 120L

NẮP NHỰA