Nắp nhựa bịt ống và đầu thép

Hiển thị một kết quả duy nhất

Nắp nhựa bịt ống và đầu thép

KBN sản xuất và cung cấp nắp nhựa bịt đầu ống thép, bịt cuộn giấy, bịt đầu thép công trình, nắp bịt ống giàn giáo, nắp bọc cùm giàn giáo,.

Nắp bịt ống: gồm bịt ống trong phi 27 – 705mm và nắp bịt ống ngoài phi 42mm – 114mm

Nắp bịt đầu thép: nặp bịt bảo vệ an toàn công trình, bịt đầu thép chờ phi 12mm – 32mm

Nắp bọc cùm giàn giáo,  nắp bị đầu ống giàn giáo

Nắp bịt mặt bích, nắp bịt bích van..

Chi tiết thông số và bảng giá nắp nhựa