THÙNG RÁC NHỰA 660 LÍT

Xe gom rác công cộng bằng nhụa HDPE 4 bánh xe

Loại thông dụng, sử dụng nhiều thu gom rác công cộng

Dùng cho công ty môi trường, cơ quan, xí nghiệp, chung cư

Hotline: 0938 779 168

Hotline: 0938 779 118