Category Archives: Hướng dẫn mua hàng

Tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung có ảnh hưởng đến tương lai ngành nhựa Việt?

Cơ hội thành nhà cung cấp cho Walmart, IKEA Ông Hồ Đức Lam là Chủ tịch HĐQT Nhựa Rạng Đông, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam. Là người trong nghề nên ông Lam đã cảm nhận được những ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đến doanh nghiệp […]